ΕΡΕΥΝΑ EUROSTAT: ΠΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι προτιμούν το Διαδίκτυο για τις αγορές τους, Οι Σκανδιναβικές Χώρες, Ολλανδία και Γερμανία είναι «πρωταθλήτριες» στις online αγορές. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Το ποσοστό των Ελλήνων που στράφηκαν τουλάχιστον έως και πέρυσι στο ηλεκτρονικό εμπόριο να είναι σημαντικά χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat.

To 60% των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηλικίας 16-74 ετών πραγματοποίησαν online τις αγορές τους στη διάρκεια του 2019. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σύγκριση με το 56% του 2018. Εν συγκρίσει με τα επίπεδα του 2009, το μερίδιο των online καταναλωτών έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Στις χώρες μέλη της Ε.Ε., τα υψηλότερα ποσοστά αγορών μέσω Διαδικτύου εντοπίζονται στις Σκανδιναβικές Χώρες. Η Δανία κατέχει τη πρωτιά. Το 84% των Δανών ηλικίας 16-74 ετών πραγματοποιεί online αγορές. Ακολουθεί η Σουηδία με 82%, η Ολλανδία με 81%, η Γερμανία με 79% και η Φινλανδία με 73%. Στην Ελλάδα, μόλις το 39% των Ελλήνων πραγματοποίησε αγορές μέσω Διαδικτύου στη διάρκεια του 2019, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο(60%) και με τη χώρα μας να κατατάσσεται, μαζί με την Κύπρο και την Πορτογαλία, στην 24η θέση μεταξύ των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε. Την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Βουλγαρία με ποσοστό μόλις 22%. Δεύτερη από το τέλος η Ρουμανία με ποσοστό 23%, ενώ ιδιαίτερα χαμηλό και το ποσοστό της Ιταλίας, με μόλις το 38% των Ιταλών να στρέφεται στο Διαδίκτυο για τις αγορές του.

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού των online καταναλωτών σημειώνεται στην Εσθονία. Το 68% των Εσθονών να πραγματοποιούν το 2019 αγορές μέσω Διαδικτύου, έναντι μόλις 17% το 2009.

Ως προς το φύλο, το ποσοστό των ανδρών που αγοράζουν online είναι οριακά υψηλότερο(61%) έναντι του αντίστοιχου των γυναικών(59%). Παρ’ όλα αυτά, το μερίδιο των online καταναλωτών έχει αυξηθεί περισσότερο μεταξύ των γυναικών στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας(από 29% το 2009 στο 59% το 2019). Αντίθετα των ανδρών είναι (από 35% το 2009 στο 61% το 2019).

Ηλικιακά , τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα ποσοστά των χρηστών Διαδικτύου μεταξύ 25-34 ετών(από 46% το 2009 σε 79% του συνόλου το 2019). Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών(από 41% στο 73%), 35-44 ετών(από 41% το 2009 στο 71% πέρυσι). Ενώ το ποσοστό χρηστών του Διαδικτύου ηλικίας 45-54 ετών αυξήθηκε από 31% το 2009 στο 61% του συνόλου πέρυσι. Αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρείται και στους Online καταναλωτές ηλικίας 55 έως 64 ετών: από μόλις 19% του συνόλου το 2009 ανήλθαν στο 45% στην έρευνα του 2019. Ενώ το ποσοστό εκείνων που πραγματοποιούν αγορές μέσω Διαδικτύου και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών αυξήθηκε από μόλις 8% μία δεκαετία πριν στο 28% πέρυσι.

ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πηγή: Home – Eurostat (europa.e.